وب سایت کارشناسی خودرو اتوبلد جزو پنج وب سایت برتر این حوزه

50K+

ایمپرشن به صورت کلی

این حوزه کاری مشتریان هدف مستقیم دارد

در مرحله بهره برداری

درآمد کلی کارفرما (در مرحه شروع کار)

تمام هزینه های اعمال شده تا به امروز = ۳ میلیون تومان

3H+

بیش از ۳ ساعت کار مفید

به صورت پراکنده در ۳ روز

5%+

استاندارد ۵٪ CTR

نرخ کلید مشتری نسبت به ورودی ها