وب سایت خدمات برق تهران برقکاران جزو ۳ وب سایت برتر این حوزه

400K+

ایمپرشن به صورت کلی

این حوزه کاری مشتریان هدف مستقیم دارد

700M+

درآمد کلی کارفرما از شروع پروژه 700 میلیون

تمام هزینه های اعمال شده تا به امروز = ۹۰ میلیون تومان

100H+

بیش از 100 ساعت کار مفید

به صورت پراکنده در 1 سال

5%+

استاندارد ۵٪ CTR

نرخ کلید مشتری نسبت به ورودی ها