هوش مصنوعی در سئو

Search Rankings openness: جستجو محلی سیگنال بازبودن

Google’s Changes to Local Search Rankings “openness.”

In its major November 2023 update, Google made some changes to how it ranks local search results. One of these changes was the introduction of a new signal called “openness.” This signal is used to rank non-navigational local search queries.

Non-navigational local search queries are those in which the user is not looking for a specific local business, but rather a general topic. For example, if a user searches for “restaurants in Tehran,” that is a non-navigational local search query.

The openness signal refers to the availability and ease of finding businesses in Google search results. This signal is calculated based on a variety of factors, such as hours of operation, services offered, and response to reviews and customer feedback.

Based on these explanations, it can be said that businesses with longer hours of operation, more services offered, and response to reviews and customer feedback, have a higher chance of ranking higher in non-navigational local search queries.

In the November 2023 update, Google temporarily ranked businesses that had set their hours of operation to 24 hours in non-navigational local search queries higher than businesses with shorter hours of operation. This issue caused some businesses to complain, and Google announced that it would fix this problem in the future.

However, the introduction of the openness signal is a significant change in how local search results are ranked. This change highlights the importance of availability and ease of finding businesses in Google search results.

To improve their rankings in non-navigational local search queries, local businesses should focus on the following factors:

  • Accurately register their hours of operation on Google.
  • Completely and accurately register the services they offer on Google.
  • Respond to reviews and customer feedback.
  • Use online presence management tools to improve their rankings.

تغییرات گوگل در رتبه‌بندی نتایج جستجو محلی سیگنال openness

گوگل در بروزرسانی اصلی نوامبر ۲۰۲۳، تغییراتی را در نحوه رتبه‌بندی نتایج جستجو محلی ایجاد کرد. یکی از این تغییرات، معرفی سیگنال جدیدی به نام «باز بودن» (openness) بود. این سیگنال برای رتبه‌بندی سرچ کوئری‌های محلی غیرمسیریابی (non-navigational) استفاده می‌شود.

سرچ کوئری‌های محلی غیرمسیریابی، آن دسته از سرچ کوئری‌هایی هستند که کاربر به دنبال یک کسب‌وکار محلی خاص نیست، بلکه به دنبال یک موضوع کلی است. به عنوان مثال، اگر کاربر عبارت «رستوران در تهران» را جستجو کند، یک سرچ کوئری محلی غیرمسیریابی است.

سیگنال باز بودن، به در دسترس بودن و قابلیت پیدا کردن آسان کسب‌وکارها در نتایج جستجوی گوگل اشاره دارد. این سیگنال بر اساس عوامل مختلفی مانند ساعات کاری، خدمات ارائه شده، و پاسخگویی به بررسی‌ها و نظرات مشتریان محاسبه می‌شود.

با توجه به این توضیحات، می‌توان گفت که کسب‌وکارهایی که ساعات کاری بیشتری دارند، خدمات بیشتری ارائه می‌دهند، و به بررسی‌ها و نظرات مشتریان پاسخ می‌دهند، شانس بیشتری برای رتبه‌بندی بالاتر در سرچ کوئری‌های محلی غیرمسیریابی دارند.

در بروزرسانی نوامبر ۲۰۲۳، گوگل به طور موقت، کسب‌وکارهایی را که ساعات کاری خود را ۲۴ ساعته تنظیم کرده بودند، در سرچ کوئری‌های محلی غیرمسیریابی، بالاتر از کسب‌وکارهایی که ساعات کاری کمتری داشتند، رتبه‌بندی می‌کرد. این موضوع باعث اعتراض برخی از کسب‌وکارها شد و گوگل اعلام کرد که این مشکل را در آینده برطرف خواهد کرد.

با این حال، معرفی سیگنال باز بودن، یک تغییر مهم در نحوه رتبه‌بندی نتایج جستجو محلی است. این تغییر، اهمیت در دسترس بودن و قابلیت پیدا کردن آسان کسب‌وکارها در نتایج جستجوی گوگل را نشان می‌دهد.

 

کسب‌وکارهای محلی برای بهبود رتبه‌بندی خود در سرچ کوئری‌های محلی غیرمسیریابی، باید به عوامل زیر توجه کنند:

  • ساعات کاری خود را به طور دقیق در گوگل ثبت کنند.
  • خدمات ارائه شده خود را به طور کامل و دقیق در گوگل ثبت کنند.
  • به بررسی‌ها و نظرات مشتریان پاسخ دهند.
  • از ابزارهای مدیریت حضور آنلاین خود برای بهبود رتبه‌بندی خود استفاده کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *