اخبار گوگل

Variations of the video results in Serp: تغیرات ریزالت ویدیو در سرپ

Video mode now only shows pages where video is the main content

Google announced that, from now on, only pages where video is the main content will be displayed in the Video mode of search results. This change is being rolled out gradually and may take up to a week to complete.

Variations of the video results in Serp

With this change, if you click on a result in the Video mode of Search, you will only be taken to a page where video is the main content. Pages where video is simply complementary to the textual content and is not the main focus of the page will no longer be displayed in the Video mode.

This change is being made to improve the user experience. By only showing videos that are the main content of the page, we are making it easier for users to find the videos they want to watch without having to comb through pages that are not relevant to their search.

If you have videos on your site that are not the main content of the page, you may see a decrease in the number of pages where your videos are indexed. This is because these videos will no longer be displayed in the Video mode. However, the videos will still be indexed and searchable, just not in the Video mode.

Google has also added a new reason to the Search Console video indexing report to explain why these videos are not indexed: “Video is not the main content of the page”. This will simplify 

the report by replacing the following issues:

 • Invalid video URL
 • Unsupported video format
 • Unknown video format
 • Inline data URLs cannot be used for video URLs
 • Video outside the viewport
 • Video too small
 • Video too tall

Google hopes that this change will help users find the video content they are looking for more quickly and easily.

حالت ویدیو اکنون فقط صفحاتی را نشان می دهد که ویدیو محتوای اصلی آنهاست

 

گوگل اعلام کرد که از این پس، در حالت Video mode نتایج جستجو، تنها صفحاتی نمایش داده می‌شوند که ویدیو، محتوای اصلی آن‌ها باشد. این تغییر، به تدریج در حال اجرا است و ممکن است تا یک هفته طول بکشد.

با این تغییر، اگر روی ریزالتی در سرپ در حالت Video mode کلیک کنید، تنها به صفحه‌ای هدایت می‌شوید که ویدیو، محتوای اصلی آن باشد. صفحاتی که ویدیو در آن‌ها صرفاً مکمل محتوای متنی است و محتوای اصلی آن‌ها نیست، دیگر در حالت Video mode نمایش داده نمی‌شوند.

این تغییر با هدف بهبود تجربه کاربری انجام شده است. با نمایش تنها ویدیوهای اصلی در حالت Video mode، کاربران می‌توانند به راحتی ویدیوهای مورد نظر خود را پیدا کنند، بدون اینکه مجبور باشند صفحاتی را که برای جستجوی آن‌ها مرتبط نیستند، مرور کنند.

اگر شما هم در سایت خود ویدیوهایی دارید که محتوای اصلی صفحه نیستند، ممکن است تعداد صفحاتی که ویدیوهای شما در آن‌ها فهرست شده است، کاهش یابد. این به این دلیل است که این ویدیوهای دیگر در حالت Video mode نمایش داده نمی‌شوند. با این حال، این ویدیوهای همچنان فهرست شده و قابل جستجو هستند، فقط در حالت Video mode نمایش داده نمی‌شوند.

گوگل همچنین یک گزینه جدید به گزارش فهرست‌بندی ویدیو در Search Console اضافه کرده است تا توضیح دهد که چرا این ویدیوهای فهرست نمی‌شوند: “ویدیو، محتوای اصلی صفحه نیست”. این کار، گزارش را ساده‌تر می‌کند و جایگزین موارد زیر می‌شود:

 • آدرس ویدیو نامعتبر است
 • فرمت ویدیو پشتیبانی نمی‌شود
 • فرمت ویدیو ناشناخته است
 • آدرس‌های داده inline نمی‌توانند برای آدرس‌های ویدیو استفاده شوند
 • ویدیو خارج از قاب دید است
 • ویدیو خیلی کوچک است
 • ویدیو خیلی بلند است

گوگل امیدوار است که این تغییر، به کاربران کمک کند تا ویدیوهای مورد نظر خود را سریع‌تر و آسان‌تر پیدا کنند.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *