اخبار گوگل

Organization details field update: به روز رسانی فیلد جزئیات سازمانی

Organization details field update

Google has supported logo structured data since 2013, recognizing two organization fields: logo and URL.

Today, Google is expanding its support for organizational information by extracting additional administrative data such as name, address, contact information, and various business identifiers. It can still provide the logo and URL fields to specify which image is used as your logo in Google Search results.

Organization details field update

With this update, Google can use this data in the search results and other visual elements (such as attribution), which helps users find your organization’s details in Google Search more easily.

In this regard, Google is merging the logo documentation into the new organization documentation. The existing logo report in Search Console and validations in the Rich Results Test are now replaced with more extensive organization validations in the Rich Results Test.

If you have already added the logo and URL fields via organization markup, there is nothing you need to do and Google still understands your logo markup. However, Google encourages you to add the new fields if applicable for your organization.

When you provide additional organizational details, your markup can be eligible to be shown in the search results.

Adding support for organization to the Rich Results Test

You can test your organization structured data by submitting the URL of a page or a code snippet via the Rich Results Test. Using the tool, you can confirm whether or not your markup is valid instantly.

Organization details field update

If your site is a local business, we recommend you also follow the existing local business markup guidelines in addition to the new organization markup. If your site is only an online business, we recommend using the OnlineBusiness subtype of Organization.

Google hopes these additions make it easier for you to add organization structured data describing your business or organization, and enable it to be shown in Google search results. If you have any questions or concerns, please reach out to us via the Google Search Central Community.

به روز رسانی فیلد جزئیات سازمانی

 

Google از سال ۲۰۱۳ از داده‌های ساختاریافته لوگو پشتیبانی می‌کند که دو فیلد سازمان را تشخیص می‌دهد: لوگو و URL. 

امروز، گوگل با استخراج داده‌های اداری اضافی مانند نام، آدرس، اطلاعات تماس و شناسایی‌کننده‌های مختلف تجاری، پشتیبانی خود را از اطلاعات سازمانی گسترش داده است. البه می تواند همچنان  مانند قبل فیلدهای لوگو و URL را برای مشخص کردن تصویری که از آن به عنوان لوگوی شما در نتایج جستجو گوگل استفاده شود ارائه دهید. 

با این به‌روزرسانی، گوگل می‌تواند از این داده‌ها در سرپ و سایر عناصر بصری (مانند اعتبار) استفاده کند، که به کاربران کمک می‌کند تا جزئیات سازمان شما را در محیط جستجوی گوگل به راحتی پیدا کنند.

در این راستا، گوگل مستندات لوگو را در مستندات جدید سازمان ادغام می‌کند. گزارش لوگو موجود در Search Console و اعتبارسنجی‌ها در Rich Results Test اکنون با اعتبارسنجی‌های سازمانی جامع‌تر در Rich Results Test جایگزین شده‌اند.

اگر قبلاً فیلدهای لوگو و URL را از طریق داده‌های ساختاریافته سازمان اضافه کرده‌اید، کاری لازم نیست انجام دهید و گوگل همچنان داده‌های ساختاریافته لوگو شما را درک می‌کند. با این حال، گوگل تشویق می‌کند که اگر برای سازمان شما قابل اجرا است، فیلدهای جدید را اضافه کنید.

وقتی جزئیات سازمانی اضافی ارائه می‌دهید، داده‌های شما می‌تواند واجد شرایط نمایش در ریزالت ها باشد.

افزودن پشتیبانی از سازمان به Rich Results Test

می‌توانید داده‌های ساختاریافته سازمان خود را با ارسال URL یک صفحه یا کد اسکریپت از طریق Rich Results Test آزمایش کنید. با استفاده از این ابزار، می‌توانید بلافاصله تأیید کنید که داده‌های ساختاریافته شما معتبر است یا خیر.

اگر سایت شما یک کسب‌وکار محلی است، توصیه می‌کنیم علاوه بر داده‌های ساختاریافته سازمان جدید، از دستورالعمل‌های داده‌های ساختاریافته کسب‌وکار محلی موجود نیز پیروی کنید. اگر سایت شما فقط یک کسب‌وکار آنلاین است، توصیه می‌کنیم از نوع زیرمجموعه سازمان OnlineBusiness استفاده کنید.

گوگل امیدوار است این افزودنی‌ها باعث شود افزودن داده‌های ساختاریافته سازمان توصیف‌کننده کسب‌وکار یا سازمان شما آسان‌تر شود و امکان نمایش آن در ریزالت های گوگل را فراهم کند.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *